راه‌اندازی شعبه البرز شرکت مکران‌بار در آینده نزدیک

مدیرعامل شرکت مکران‌بار، با اشاره به سابقه درخشان این شرکت طی سال‌های گذشته در استان کرمان گفت: شرکت مکران‌بار تاثیر زیادی در تامین سیمان استان و پروژه‌های عمرانی داشته است. مهندس رجبی‌زاده،  مکران‌بار را یک شرکت بزرگ و تاثیرگذار در استان کرمان معرفی کرد و ادامه‌داد: شرکت مکران‌بار افت و خیزهای زیادی را پشت سرگذاشته، اما یک شرکت قدرتمند در عرصه حمل و نقل استان است.  وی در خصوص توسعه اقلیمی شرکت مکران‌بار، ادامه‌داد: به‌دنبال توسعه موضوع فعالیت شرکت هستیم تا فقط در حوزه حمل و نقل کالا نباشد و در حوزه‌های دیگر نیز ورود کنیم که این امر نیازمند توسعه در اقلیم است . مدیرعامل شرکت مکران‌بار، از راه‌اندازی شعبه این شرکت در استان البرز تا پایان شهریور ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: ظرفیت‌های حمل بار در کل کشور وجود دارد و ما به دنبال توسعه شرکت مکران‌بار در کل کشور جهت گرفتن سهمی از این ظرفیت بزرگ هستیم.