دختران مشیز منتخب مسابقات دوچرخه سواری مشهد

دختران توانمند مرکز مشیز زاهدان، نتیجه‌ی دوماه تمرینات بی‌وقفه‌ی خود در ایام فراغت تابستان را دریافت کرده و توسط فدراسیون دوچرخه سواری برای شرکت در مسابقات کشوری برگزار شده در مشهد به عنوان تیم منتخب شناخته شدند.