برداشت بیش از 10 تن خرما از مزرعه ده‌رضای شرکت کشت و صنعت کوثر آفرینش

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کوثر آفرینش، ضمن اعلام خبر پایان برداشت خرما از مزرعه ده‌رضا گفت: در سال‌جاری 10 هزار و 293 کیلوگرم خرما از این مزرعه برداشت شده است.

احمد احسانی ادامه‌ داد: خوشبختانه با توجه به انجام عملیات تغذیه‌ای نخلستان و کوددهی، خصوصا محلول‌پاشی انواع کودها برابر توصیه فنی کارشناسی، خسارت ناشی از عوامل فیزیولوژیک درختان بسیار پایین‌تر از خسارت کل منطقه بوده است.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کوثر آفرینش، در خصوص کیفیت خرمای مزرعه ده‌رضا افزود: خرمای سه ردیفه 8 هزار و 339 کیلوگرم خرما برداشت شده است.

برای نخستین بار در مهرماه امسال نیز 300 کیلوگرم خرمای پیارم تولید و تحویل سردخانه شده است.