اهدای تقدیرنامه و اعطای کتاب منتخب کشاورزی به زرین زعفران مشرق زمین

دکتر محمد حسن ابریشمی از سهامداران و اعضای اتاق فکر شرکت زرین زعفران مشرق زمین، با نوشتن کتابی در حوزه کشاورزی و زعفران، موفق به دریافت تقدیرنامه شد. ماه گذشته پس از اعلام انتخاب این کتاب از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای فرشید فرخ‌نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی تقدیرنامه‌ای به آقای ابریشمی تقدیم کردند. دریافت این تقدیرنامه باعث افتخار و سربلندی اعضای شرکت زرین زعفران مشرق زمین است.