گروه های تخصصی سیزده گانه

 این هلدینگ با هدف تحول الگوی کشور در خصوص بنگاه‌داری بخش خصوصی و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی توانمند فعالیت خود را آغاز کرد و در تلاش است که با رویکرد حل مساله، فرصت های مناسب سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و در این مسیر بتواند در سطوح بالاتر و عرصه جهانی رقابت کند.

هلدینگ آفرینش